Tokubetsu Junmai

OTOKOYAMA TOKUBETSU JUNMAI 300ml
OTOKOYAMA TOKUBETSU JUNMAI 720ml
OTOKOYAMA TOKUBETSU JUNMAI 1.8L
OTOKOYAMA JUNMAI KIMOTO 1.8L
OTOKOYAMA KIMOTO CUP 180ml
OTOKOYAMA NAMA SHIBORITATE GENSHU 720ml (Seasonal)
OTOKOYAMA JUNMAI HIYAOROSHI 720ml (SEASONAL: AUTUMN)
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 300ml
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 720ml
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 1.8L
NISHINOSEKI TOKUBESTU JUNMAI 1.8L
NISHINOSEKI TOKUBESTU JUNMAI 720ml
OHYAMA TOKUBETSU JUNMAI 1.8L
OHYAMA TOKUBETSU JUNMAI 300ml
OHYAMA TOKUBETSU JUNMAI 720ml
OKUNOMATSU TOKUBETSU JUNMAI 1.8L