Tokubetsu Junmai

OTOKOYAMA TOKUBETSU JUNMAI 300ml
OTOKOYAMA TOKUBETSU JUNMAI 720ml
OTOKOYAMA TOKUBETSU JUNMAI 1.8L
OTOKOYAMA JUNMAI KIMOTO 1.8L
OTOKOYAMA KIMOTO CUP 180ml
OTOKOYAMA NAMA SHIBORITATE GENSHU 720ml (Seasonal)
OTOKOYAMA JUNMAI HIYAOROSHI 720ml (SEASONAL: AUTUMN)
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 300ml
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 720ml
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 1.8L
NISHINOSEKI TOKUBESTU JUNMAI 1.8L 00024
NISHINOSEKI TOKUBESTU JUNMAI 720ml 06414
OHYAMA TOKUBETSU JUNMAI 1.8L 06016
OHYAMA TOKUBETSU JUNMAI 300ml 06018
OHYAMA TOKUBETSU JUNMAI 720ml 06017
OKUNOMATSU TOKUBETSU JUNMAI 1.8L 01407