Tokubetsu Junmai

WAKATAKE ONIKOROSHI TOKUBETSU JUNMAI GENSHU 720ml
OTOKOYAMA KIMOTO CUP 180ml
OTOKOYAMA KIMOTO TOKUBETSU JUNMAI 720ml
OTOKOYAMA KIMOTO TOKUBETSU JUNMAI 300ml
OTOKOYAMA JUNMAI KIMOTO 1.8L
OTOKOYAMA NAMA SHIBORITATE GENSHU 720ml (Seasonal)