Tokubetsu Junmai

OKUNOMATSU TOKUBETSU JUNMAI 300ml
OKUNOMATSU TOKUBETSU JUNMAI 720ml
TOYONOAKI SUZUME TO INAHO TOKUBETSU JUNMAI 720ml
TSUKASABOTAN SENCHU HASSAKU TOKUBESTU JUNMAI 720ml
WAKATAKE ONIKOROSHI TOKUBESTU JUNMAI GENSHU 1.8L
WAKATAKE ONIKOROSHI TOKUBETSU JUNMAI GENSHU 300ml
WAKATAKE ONIKOROSHI TOKUBETSU JUNMAI GENSHU 720ml