Special

KAGATOBI YAMAHAI JUNMAI SUPER DRY 1.8L
KAGATOBI YAMAHAI JUNMAI SUPER DRY 300ml
KAGATOBI YAMAHAI JUNMAI SUPER DRY 720ml
NARAMAN JUNMAI MUROKA 1.8L
NARAMAN JUNMAI MUROKA 300ml
NOBUNAGA NAMA JUNMAI GINJO GENSHU 720ml
SAWANOTSURU KOSHU JIKOMI UMESHU 750ml
TENPYO TOSATSURU DAIGINJO GENSHU 500ml
DARUMA MASAMUNE KOSHU 720ml
HATSUMAGO JUNMAI KIMOTO 300ml
HATSUMAGO JUNMAI KIMOTO 720ml
ICHINOKURA NAMA 720ml
KIKUHIME YAMAHAI 1.8L
KUROSAWA JUNMAI KIMOTO 1.8L
KUROSAWA JUNMAI KIMOTO 300ml
KUROSAWA JUNMAI KIMOTO 720ml