Special

NARUTOTAI GINJO NAMACHOZO 300ml 40157
NARUTOTAI GINJO SHIBORITATE DRAFT GENSHU 720ml 06214
NARUTOTAI JUNMAI GINJO GENSHU 720ml 00319
OTOKOYAMA TOKUBETSU JUNMAI 1.8L 00281A
URAKASUMI HONJOZO GENSHU 720ml 06168
WAKATAKE ONIKOROSHI TOKUBESTU JUNMAI GENSHU 1.8L 06198
WAKATAKE ONIKOROSHI TOKUBETSU JUNMAI GENSHU 300ml 05926
WAKATAKE ONIKOROSHI TOKUBETSU JUNMAI GENSHU 720ml 06482
TSUKASABOTAN SENCHU HASSAKU TOKUBESTU JUNMAI 720ml 00460
TOYONOAKI SUZUME TO INAHO TOKUBETSU JUNMAI 720ml 01497
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 720ml
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 300ml
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 1.8L
OKUNOMATSU TOKUBETSU JUNMAI 720ml 01408
OKUNOMATSU TOKUBETSU JUNMAI 300ml 01409
OKUNOMATSU TOKUBETSU JUNMAI 1.8L 01407