Special

NARUTOTAI GINJO NAMACHOZO 300ml
NARUTOTAI GINJO SHIBORITATE DRAFT GENSHU 720ml
NARUTOTAI JUNMAI GINJO GENSHU 720ml 
OTOKOYAMA TOKUBETSU JUNMAI 1.8L
URAKASUMI HONJOZO GENSHU 720ml
WAKATAKE ONIKOROSHI TOKUBESTU JUNMAI GENSHU 1.8L
WAKATAKE ONIKOROSHI TOKUBETSU JUNMAI GENSHU 300ml
WAKATAKE ONIKOROSHI TOKUBETSU JUNMAI GENSHU 720ml
TSUKASABOTAN SENCHU HASSAKU TOKUBESTU JUNMAI 720ml
TOYONOAKI SUZUME TO INAHO TOKUBETSU JUNMAI 720ml
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 720ml
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 300ml
SAWANOTSURU TOKUBETSU JUNMAI JITSURAKU 1.8L
OKUNOMATSU TOKUBETSU JUNMAI 720ml
OKUNOMATSU TOKUBETSU JUNMAI 300ml
OKUNOMATSU TOKUBETSU JUNMAI 1.8L