Kyushu

MISTY BLUE RICE SHOCHU 720ml 06848
MUGIO BARLEY SHOCHU 900ml
SATSUMA GODAI UMESHU PLUM WINE 750ml
KUMESEN AWAMORI 750ml 06994
UNKAI SOBA SHOCHU 750ml 00044
TEKKAN WHITE SWEET POTATO SHOCHU 750ml
TEKKAN BLACK SWEET POTATO SHOCHU 750ml
SUISHIN JUNMAI 1.8L
SUISHIN JUNMAI 720ml
SATSUMA GODAI SWEET POTATO WHITE 750ml
SATSUMA GODAI SWEET POTATO RED 750ml
SATSUMA GODAI SWEET POTATO BLACK 750ml
NISHINOSEKI DARUMA CUP SAKE 180ml 00071
NISHINOSEKI BIGIN JUNMAI GINJO 720ml 00342
MUGIWARA BOUSHI 750ml 01594A
KURO ISANISHIKI SWEET POTATO SHOCHU 750ml 06823