Kirishima Distillery

KIRISHIMA SWEET POTATO SHOCHU AKAKIRISHIMA 750ml
KIRISHIMA SWEET POTATO SHOCHU KUROKIRISHIMA 750ml
KIRISHIMA SWEET POTATO SHOCHU SHIROKIRISHIMA 750ml