Kirishima Distillery

KIRISHIMA POTATO SHOCHU AKAKIRISHIMA 750ml
KIRISHIMA POTATO SHOCHU KUROKIRISHIMA 750ml
KIRISHIMA POTATO SHOCHU SHIROKIRISHIMA 750ml