Kirishima Distillery

KIRISHIMA SWEET POTATO SHOCHU SHIROKIRISHIMA 750ml 00059
KIRISHIMA SWEET POTATO SHOCHU AKAKIRISHIMA 750ml 05887
KIRISHIMA SWEET POTATO SHOCHU KUROKIRISHIMA 750ml 06825
KIRISHIMA SWEET POTATO SHOCHU SHIROKIRISHIMA 750ml 00059