Kagoshima

SATSUMA GODAI UMESHU PLUM WINE 750ml
TEKKAN WHITE POTATO SHOCHU 750ml
TEKKAN BLACK POTATO SHOCHU 750ml
SATSUMA GODAI WHITE 750ml
SATSUMA GODAI RED 750ml
SATSUMA GODAI BLACK 750ml
MUGIWARA BOUSHI 750ml
KURO ISANISHIKI POTATO SHOCHU 750ml
KOHAKUNO YUME BARLEY SHOCHU 750ml
KANNOKO BARLEY SHOCHU 750ml