Flavored

ICHINOKURA HIMEZEN UME 720ml
TSUKASABOTAN YAMA YUZU SHIBORI 720ml
KIZAKURA KYOBIJIN PLUM WINE 300ml
KUKAI NIGORI POMELO
NARUTOTAI SUDACHI
CHOYA CLASSIC WITH FRUIT 50ml
CHOYA CLASSIC WITH FRUIT 500ml
CHOYA CLASSIC WITH FRUIT 750ml
CHOYA SINGLE YEAR 750ml
CHOYA KOKUTO 750ml
CHOYA NON-ALCOHOLIC UMESHU 350ml
CHOYA NON-ALCOHOLIC YUZU 350ml
CHOYA ORIGINAL SPARKLING 750ml
CHOYA ORIGINAL SPARKLING 187ml
CHOYA SARARI 1L
CHOYA YUZU LIQUER 750ml