California

YAEGAKI JUNMAI 18L
YAEGAKI JUNMAI 1.5L
YAEGAKI JUNMAI 720ml
YAEGAKI JUNMAI DRAFT 300ml
YAEGAKI CLOUD NIGORI 300ml
YAEGAKI REIKO JUNMAI 18L
CALIFORNIA KI IPPON DRY SAKE 18L